cogs

Deskryptory niskopoziomowe w analizie i rozpoznawaniu obiektów na obrazach cyfrowych

Prezentujący: dr hab. Dariusz Frejlichowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

29 czerwca 2018, godz. 15:00
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu bud. E, sala 100

Integrated models and metrics for efficiency evaluation

Prezentujący: prof. Dalia Kriksciuniene, Vilnius University, Lithuania

13 czerwca 2018, godz. 15:15
Politechnika Wrocławska bud. C3 sala 118

Dalia Kriksciuniene is a professor at the Institute of Applied informatics at Vilnius University in Lithuania. Her research interests include application of computational intelligence, soft computing, anomaly detection methods and models in various business domains, such as marketing, customer behavior, e-commerce, financial markets. She is member of Program committees at the scientific conferences, co-chairs the annual scientific conferences, has published over 70 articles, the ISI Wos publications among them. Dalia Kriksciuniene is the Associate editor of the journal Electronic Commerce Research and Applications (Elsevier) and is an expert of the H2020 project calls.

During the seminar the recent research results in the area of evaluating efficiency of the medical systems will be presented. The research addresses challenges of quality and performance evalution based on periodically repeated surveys of the health institutions and country statistics. The proposed method entails development of integrated quality evaluation, data enevelopment analysis (DEA), and application of analytical hierarchical process (AHP).


Metody projektowania systemów z użyciem kolaboratywnej inżynierii wiedzy

Prezentujący: mgr inż. Krzysztofa Kutta, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

9 maja 2018, godz. 15:15
Politechnika Wrocławska bud. C3 sala 118

Prezentacja
Logic-based WikiCollective Intelligence - Case studies in Finance and Marketing

Prezentujący: prof. dr hab. Jerzy Korczak, dr inż. Marcin Hernes, mgr inż. Maciej Bac, dr inż. Maciej Pondel, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

20 kwietnia 2018, godz. 15:00
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu bud. E sala 101


Automatyczna kategoryzacja wiadomości elektronicznych z zastosowaniem sieci społecznych oraz algorytmów mrowiskowych

Prezentujący: mgr Barbara Probierz, Uniwersytet Śląski w Katowicach

7 marca 2018, godz. 15:15
Politechnika Wrocławska bud. C3 sala 118


Konsultacje tematyczne - rekomendacja głęboka na podstawie kolektywnej wiedzy

15 lutego 2018, godz. 10:30-16:30
Politechnika Wrocławska bud. C3 sala 22

 • 10.30 - Efektywna metoda filtrowania kolaboratywnego oparta na społecznej kolektywnej rekomendacji.
  Koordynator: dr inż. Bernadetta Maleszka
 • 11:30 - Metoda rekomendacji webowego interfejsu użytkownika opartego na sieci WWW z wykorzystaniem kolektywnej wiedzy i struktur wielowartościowych.
  Koordynator: dr inż. Marek Krótkiewicz
 • 14:30 - Stan wiedzy kolektywnej podczas procesu integracyjnego.
  Koordynator: dr inż. Marcin Maleszka
 • 15:30 - Rekomendacja video wykorzystująca adaptacyjny regulator neuronowo-rozmyty dla telewizji publicznej.
  Koordynator: dr hab. inż. Kazimierz Choroś, prof. PWr

Rekomendacja głęboka na podstawie kolektywnej wiedzy

Prezentujący: Leschek Homann i Denis Martins, Databases and Information Systems Group, University of Münster, Germany

14 lutego 2018, godz. 13:15
Politechnika Wrocławska bud. C3 sala 22


CBNU Database/Bioinformatics Laboratory Researches: Biomedical Text Mining and Pratical Approach in Realworld

Prezentujący: prof. Keun Ho Ryu, Chungbuk National University, South Korea

27 lipca 2017, godz. 11:00
Politechnika Wrocławska bud. C3 sala 22


Integracja wiedzy kolektywnej agentów kognitywnych w systemach informatycznych zarządzania

Prezentujący: dr inż. Marcin Hernes
Slajdy do pobrania

9 czerwca 2017, godz. 15:00
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu bud. E sala 103


Wielowymiarowa metoda podobieństwa dla ontologii semantycznych

Prezentujący: mgr Paweł Szmeja, Instytut Badań Systemowych PAN

12 maja 2017, godz. 15:00
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu bud. E sala 103


Agentowe obliczenia memetyczne w ciągłej optymalizacji

Prezentujący: mgr inż. Wojciech Korczyński, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

10 maja 2017, godz. 15:00
Politechnika Wrocławska bud. C3 sala 118

Efekt synergiczny współpracy agentów optymalizacyjnych poszukujących rozwiązań dla problemu Multi-mode Resource-Constrained Project Scheduling

Prezentujący: dr inż. Ewa Ratajczak-Ropel, Katedra Systemów Informacyjnych, Akademia Morska w Gdyni

24 kwietnia 2017, godz. 13:15
Politechnika Wrocławska bud. C3 sala 22Inteligencja kolektywna - reprezentacja wiedzy

Prezentujący:
- prof. dr hab. Jerzy Korczak: "Reprezentacja wiedzy kolektywnej w systemach wspomagania decyzji"
- dr hab. inż. Mieczysław Owoc, prof. UE: "Weryfikacja i walidacja wiedzy kolektywnej"

10 marca 2017, godz. 15:00
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu bud. E sala 103Inteligencja Kolektywna w Systemach Informacyjnych

Prezentujący: prof. dr hab. inż. Ngoc Thanh Nguyen, dr inż. Adrianna Kozierkiewicz, dr. inż. Marcin Maleszka

30 stycznia 2017, godz. 13:00
Politechnika Wrocławska bud. C3 sala 22Integracja wiedzy kolektywnej agentów kognitywnych w systemach informatycznych zarządzania

Prezentujący: dr inż. Marcin Hernes

9 listopada 2016, godz. 9:00
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu bud. E sala 100