Bogdan Trawiński

O mnie

Zatrudnienie

Jestem profesorem PWr. w Katedrze Systemów Informatycznych na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

Jestem zastępcą kierownika Katedry Systemów Informatycznych na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

Wykształcenie

 • Jestem absolwentem specjalności Systemy informacji naukowo-technicznej na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Pracę magisterską pt. Model oceny organizacji bazy danych w systemach wyszukiwania informacji w trybie on-line obroniłem w 1980 roku.
 • Doktorat uzyskałem w Instytucie Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Pracę doktorską pt. Abstrakt dokumentu jako odwzorowanie procesu rozwiązywania problemu obroniłem w 1986 roku.
 • Tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka uzyskałem w 2014 roku na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Podstawą przewodu habilitacyjnego był jednotematyczny cykl publikacji na temat „Modelowanie zagadnień regresyjnych za pomocą systemów rozmytych”.

Zakres badań

 • Inteligencja obliczeniowa
 • Systemy rozmyte
 • Systemy ewoluujące
 • Inkrementacyjne uczenie maszynowe
 • Metody hybrydowe i wielomodelowe
 • Eksploaracja strumieni danych
 • Wycena nieruchomości

Publikacje

Bibliometria
 • Liczba publikacji naukowych (DONA na PWr): 141
 • Liczba publikacji (WoS): 70
 • Liczba cytowań (WoS): 142
 • Indeks Hirscha (WoS): 12
 • Liczba publikacji (dblp): 107
 • Liczba publikacji (Scopus): 101
 • Liczba cytowań (Scopus): 190
 • Indeks Hirscha (Scopus): 8
 • Liczba publikacji (Google Scholar): 115
 • Liczba cytowań (Google Scholar): 821
 • Indeks Hirscha (Google Scholar): 18

Działalność

Dodaj komentarz

Photo

Kontakt

Dr hab. inż. Bogdan Trawiński, Prof. PWr

KATEDRA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Wydział Informatyki
i Zarządzania

Politechnika Wrocławska

Adres:
Wybrzeże Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław, Poland

Biuro:
budynek C3 pokój 328

Telefon:
+48 71 320 4247

Fax:
+48 71 320 1018

E-mail:
bogdan (dot) trawinski (at) pwr (dot) edu (dot) pl