Ogłoszenie o zamówieniu raportów:
1. System wieloagentowy wspomagający przetwarzanie informacji o prognozach pogody
• Raport powinien zawierać analizę literatury z zakresu metod prognozowania pogody oraz koncepcję systemu wieloagentowego realizującego to zadanie

2. System wieloagentowy wspomagający podejmowanie decyzji inwestycyjnych na rynkach wymiany walut
• Raport powinien zawierać analizę literatury z zakresu metod analizy szeregów czasowych na podstawie rynku wymiany walut oraz koncepcję systemu wieloagentowego realizującego to zadanie
3. System wieloagentowy wspomagający przetwarzanie informacji z wybranego obszaru giełdowego
• Raport powinien zawierać analizę literatury z zakresu metod wspomagających inwestowanie na rynku kapitałowym oraz koncepcję systemu wieloagentowego realizującego to zadanie

4. System wieloagentowy wspomagający przetwarzanie ekspertyz (opinii ekspertów)
• Raport powinien zawierać analizę literatury z zakresu metod wspomagających integrację wiedzy z autonomicznych źródeł oraz koncepcję systemu wieloagentowego realizującego to zadanie

Terminy realizacji raportów są przewidziany na 31.05.2015 r.

Wymagania:
- znajomość tematyki systemów wieloagentowych
- doświadczenie w przygotowaniu publikacji naukowych
- mile widziane doświadczenie w pracy z młodzieżą szkolną

Wymagane dokumenty:
- życiorys
- wykaz publikacji naukowych

Oferty należy składać do 24.04.2015 r. na adres e-mail:
Ngoc-Thanh.Nguyen@pwr.edu.pl.


Spotkanie Koła Naukowego Wirtualnej Rzeczywistości – 20 stycznia 2015

 
Spotkanie Koła Naukowego Wirtualnej Rzeczywistości (Koło VR) odbędzie się we wtorek 20 stycznia 2015 r. o godz. 17.15 w Laboratorium Multimedialnym 248 w bud. A1.
Program spotkania:
1. Konwersja cyfrowych filmów 2D na filmy 3D.
2. Własności OpenCV – biblioteki wykorzystywanej do przetwarzania obrazów i cyfrowego wideo.
Zapraszam również osoby, które chciałyby włączyć się w prace Koła VR.
http://www.ii.pwr.wroc.pl/index.php/pl/studenci/kola_naukowe/kolo-vr