Kronika


2018


Maciej Huk zaproszony do Editorial Board czasopisma PLOS One

Data: 2018-05-10

Dr inż. Maciej Huk wszedł w skład Editorial Board czasopisma PLOS One. PLOS One jest prestiżowym, recenzowanym czasopismem naukowym typu open-access znajdującym się w grupie A listy filadelfijskiej i o wysokim wskaźniku impact factor. Dr Huk będzie nadzorował proces publikacji artykułów związanych ze sztucznymi sieciami neuronowymi, algorytmami ewolucyjnymi i innymi tematami w zakresie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.

Wymiana bilateralna naukowców w polsko-niemieckim projekcie badawczym

Data: 2018-04-20

W lutym 2018 r. w ramach projektu badawczego pt. “Rekomendacja głęboka na podstawie kolektywnej wiedzy” gościliśmy Leschka Homanna i Denisa Martinsa z Databases and Information Systems Group z Westfalskiego Uniwersytetu Wilhelma w Münsterze. Natomiast w kwietniu 2018 r. czterech pracowników Katedry Systemów Informatycznych było z rewizytą w Niemczech. W celu upowszechniania wyników prowadzonych badań przygotowywane są wspólne publikacje naukowe.

Grant Marcina Pietranika

Data: 2018-02-17

Dr inż. Marcin Pietranik  został laureatem konkursu SONATA który był skierowany do osób rozpoczynających samodzielną karierę naukową i posiadających stopień doktora Tytuł projektu: "Metody zarządzania ewolucją ontologii i ich odwzorowań".2017


Polsko-niemiecki projekt badawczy pt. “Rekomendacja głęboka na podstawie kolektywnej wiedzy”

Data: 2017-12-12

Projekt badawczy pt. “Rekomendacja głęboka na podstawie kolektywnej wiedzy” został przyjęty do realizacji w ramach programu współpracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD). Celem projektu jest aktywizacja wymiany naukowców pomiędzy Katedrą Systemów Informatycznych a Westfalskim Uniwersytetem Wilhelma w Münsterze w latach 2018-19.

Grant Adrianny Kozierkiewicz

Data: 2017-09-29

Dr inż. Adrianna Kozierkiewicz  została laureatką konkursu Miniatura. Konkurs skierowany był do osób z tytułem doktora, które dotąd nie kierowały realizacją projektów badawczych, ani nie były laureatami konkursów stypendialnych i stażowych finansowanych przez NCN. Projekt, który uzyskał dofinansowanie to "Opracowanie metody do oceny potencjalnego obiektywnego przyrostu wiedzy po integracji ontologii na poziomie relacji".


Stopień naukowy doktora habilitowanego dla Dariusza Króla

Data: 2017-09-26

Dariusz Król na podstawie osiągnięcia naukowego: „Modelowanie propagacji danych w systemach wieloagentowych i sieciowych” uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie naukowej informatyka nadany uchwałą Rady Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej z dnia 26 września 2017 r.

2016


Nowe koło naukowe na wydziale

Data: 2016-11-14

W tym roku akademickim powstało na naszym Wydziale nowe koło naukowe - JavaTech, którego opiekunem został dr inż. Dariusz Król. Spotkanie inauguracyjne Koła Naukowego JavaTech w roku akademickim 2016/2017 odbyło się 20 października 2016 roku. Zgłosiło się 20 studentów, którzy wybrali swoich przedstawicieli do Zarządu koła i zadeklarowali chęć współpracy przy następujących projektach związanych z:

  • analizą dużych ilości danych za pomocą narzędzi typu Business Intelligence Software
  • analizą obrazów z wykorzystaniem urządzeń typu Smart glasses
  • analizą rozwiązań i wzorców integracji systemów informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań typu Enterprise Service Bus
  • analizą danych związanych z harmonogramowaniem i realizacją produkcji z wykorzystaniem rozwiązań typu Advanced Production Planning and Scheduling Software


Nagroda IEEE Systems Man and Cybernetics Society dla Prof. Nguyena

Data: 2016-10-9/12

Podczas corocznej konferencji IEEE SMC 2016 odbywającej się w dniach 9-12 października 2016 w Budapeszcie, w której uczestniczyło prawie 1000 naukowców, prof. Ngoc Thanh Nguyen (kierownik Katedry Systemów Informatycznych na Wydziale Informatyki i Zarządzania) dostał nagrodę "Most Active Technical Committee Award". Nagrodę wręczył Dr Dimitar Filev, Prezydent stowarzyszenia IEEE SMC (System, Man and Cybernetics).

Jest to coroczna prestiżowa nagroda dla wyróżnionego komitetu technicznego działającego w ramach stowarzyszenia IEEE SMC, który miał największe osiągnięcia naukowe w poprzednim roku. SMC jest największym stowarzyszeniem w organizacji IEEE liczącej prawie 350 tys. członków z całego świata. W ramach tego stowarzyszenia działa 25 komitetów technicznych reprezentujących różne obszary w informatyce. Komitet techniczny Obliczeniowa Kolektywna Inteligencja (Technical Committee on Computational Collective Intelligence) został utworzony w roku 2010 przez prof. Nguyen’a i także przez niego kierowany. W tym roku nagroda w wysokości 1000 USD została przyznana komitetowi za wybitną aktywność naukową w roku 2015.

Prof. Ngoc Thanh Nguyen jest także pomysłodawcą corocznych międzynarodowych konferencji „International Conference on Computational Collective Intelligence” (ICCCI), współorganizowanych przez Politechnikę Wrocławską, których materiały są opublikowane w prestiżowej serii „Lecture Notes in Artificial Intelligence” Springera. Kolejna dziewiąta już edycja konferencji ICCCI odbędzie się we wrześniu 2017 r. na Cyprze.ICCCI 2016 Halkidiki

Data: 2016-09-28/30

W greckiej miejscowości Halkidiki odbyła się ósma konferencja ICCCI 2016 (8th International Conference on Computational Collective Intelligence Technologies and Applications) . Została ona zorganizowana przez Politechnikę Wrocławską we współpracy z dwoma uczelniami: Aristole University of Thessaloniki oraz Democritus University of Thrace. Jak co roku konferencji przewodniczył Profesor Ngoc Thanh Nguyen. Z naszej Katedry czynnie uczestniczyło w konferencji pięciu pracowników: Prof. Bogdan Trawiński, dr hab. Kazimeirz Choroś, dr Adrianna Kozierkiewicz-Hetmańska, dr Marcin Pietranik, dr Rafał Kern, którzy wygłosili interesujące referaty oraz przewodniczyli sesją tematycznym.


Materiały konferencyjne zostały opublikowane w dwóch woluminach (vol. 9875 i 9876) w prestiżowej serii Springera Lecture Notes in Artificial Intelligence. Wydawnictwo Springer dla najlepszych prac wygłoszonych podczas konferencji oraz najlepszej zorganizowanej sesji specjalnej ufundował nagrody sumarycznie w wysokości 1000 EURO.
Wykłady plenarne wygłosiło czterech znakomitych naukowców: Prof. Leszek Rutkowski z Politechniki Częstochowskiej (Polska), Prof. Manuel Nunez z Universidad Complutense de Madrid (Hiszpania), Prof. Heinz Koeppl Z Technische Universität Darmstadt (Niemcy) oraz Prof. Plamen Angelov z Lancaster University (Wielka Brytania). Więcej informacji można znaleźć na stronie konferencji: http://conferences.cwa.gr/iccci2016/Nowa habilitacja w Katedrze

Data: 2016-06-28

W dniu 28.06.2016 r. Rada Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej na wniosek Komisji ds. przewodu habilitacyjnej podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka panu doktorowi Kazimierzowi Chorosiowi. Gratulujemy!


Nowy Profesor w Katedrze

Data: 2016-05-17

Dr hab. inż. Bogdan Trawiński decyzją Senatu Politechniki Wrocławskiej został awansowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego.


Konferencja ACIIDS 2016 w Da Nang

Data: 2016-03-14 – 2016-03-16

Ósma, kolejna konferencja ACIIDS 2016 (8th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems) odbyła się w Da Nang w Wietnamie. Została ona zorganizowana przez Vietnam-Korea Friendship Information Technology College z Da Nang oraz Politechnikę Wrocławską we współpracy z IEEE SMC Technical Committee on Computational Collective Intelligence, Bina Nusantara University z Jakarty, Ton Duc Thang University oraz Quang Binh University z Wietnamu. Honorowy patronat nad edycją 2016 konferencji ACIIDS objął Jarosław Gowin, Wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Animatorem konferencji i jej przewodniczącym był Profesor Ngoc Thanh Nguyen. Sześciu przedstawicieli naszej Katedry: prof. Ngoc Thanh Nguyen, dr hab. Bogdan Trawiński, dr Kazimierz Choroś, dr Adrianna Kozierkiewicz-Hetmańska, dr Dariusz Król oraz dr Andrzej Siemiński wzięło udział w tej konferencji. W pracach organizacyjnych zaangażowani byli pracownicy naszej Katedry.

Na ACIIDS 2016 zgłoszono ok. 400 referatów z 36 krajów. Zostały one recenzowane przez członków międzynarodowego Komitetu Programowego, liczącego ponad 250 naukowców z 64 krajów. 153 referaty wybrano do ustnej prezentacji i publikacji w dwóch woluminach prestiżowej serii Springera Lecture Notes in Artificial Intellignce, vol. 9621 i 9622. Ponadto 40 referatów zakwalifikowano do prezentacji w formie posterów. Te ostatnie zostały opublikowane, po rozszerzeniu, w serii Springera Studies in Computational Intelligence, vol. 642.

Wykłady plenarne wygłosili profesorowie Tzung-Pei Hong z National University of Kaohsiung na Tajwanie, Saeid Nahavandi z Deakin University w Australii, Jun Wang z City University of Hong Kong oraz Piotr Wierzchoń z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dr hab. Bogdan Trawiński przewodniczył specjalnej sesji pt. Multiple Model Approach to Machine Learning (MMAML 2016), na której zaprezentowano 9 referatów. Pomysłodawcą sesji MMAML 2016 był dr Bogdan Trawiński, który zorganizował ją wraz z drem Edwinem Lughoferem z Johannes Kepler University Linz w Austrii i drem Tomaszem Kajdanowiczem z Katedry W8/K1.

2015


Konferencja ICCCI 2015 w Madrycie

Data: 2015-09-21 – 2015-09-23

Siódma już konferencja ICCCI 2015 (7th International Conference on Computational Collective Intelligence Technologies and Applications) odbyła się w stolicy Hiszpanii - Madrycie. Została ona zorganizowana przez Politechniką Wrocławską we współpracy z dwoma uczelniami hiszpańskimi Universidad Complutense de Madrid i Universidad Auntónoma de Madrid. Odbyła się pod patronatem IEEE SMC Technical Committee on Computational Collective Intelligence. Animatorem konferencji i jej przewodniczącym był Profesor Ngoc Thanh Nguyen. Sześcioro przedstawicieli naszej Katedry: prof. Ngoc Thanh Nguyen, dr hab. Bogdan Trawiński, dr Kazimierz Choroś, dr Agnieszka Indyka-Piasecka, dr Bernadetta Maleszka i dr Marcin Maleszka wzięło udział w tej konferencji.Na konferencję ICCCI 2015 zgłoszono 186 referatów z 36 krajów, z których 110 wybrano do ustnej prezentacji i publikacji w dwóch woluminach (vol. 9329 i 9330) prestiżowej serii Springera Lecture Notes in Artificial Intellignce.

Wykłady plenarne wygłosili: Wykłady plenarne wygłosili: Prof. Francisco Herrera z Universidad de Granada (Hiszpania), Prof. B. John Oommen z Carleton University (Kanada), Prof. Guy Theraulaz z Université Paul Sabatier (Francja) oraz Jorge Ufano przedstawiciel hiszpańskiej firmy INVINCO.

Dolnośląskie Warsztaty Młodych Informatyków

Data: 2015-09-07


www.wmi.pwr.edu.pl

Dolnośląskie Warsztaty Młodych Informatyków są informatyczną konferencją naukową organizowaną przez Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu, skierowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.Celem DWMI jest spotkanie ambitnych i zdolnych uczniów zainteresowanych informatyką, którzy zajmują się zagadnieniami badawczymi w tej dziedzinie. Podczas Warsztatów będą oni mogli zaprezentować swoje prace, podyskutować o nich oraz wysłuchać prelekcji na temat aktualnie prowadzonych prac naukowo-badawczych we Wrocławiu i na świecie.

Ważne daty:
Nadsyłanie referatów: 19.06.2015
Decyzje kwalifikacyjne: 30.06.2015
Nadsyłanie wersji końcowych: 15.07.2015
Rejestracja uczestników: 15.07.2015
Warsztaty: 07.09.2015


Jak wziąć udział w Warsztatach?
Aby wziąć udział w DWMI należy przygotować abstrakt (max. 3 strony A4) w języku polskim opisujący prowadzone prace badawcze z zakresu informatyki.

Przygotowane referaty należy przesłać w formie elektronicznej do 19 czerwca 2015 r. na adres bernadetta.maleszka@pwr.edu.pl

Udział w Dolnośląskich Warsztatach Młodych Informatyków 2015 jest bezpłatny !

Patronat honorowy:
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski

Przewodniczący:
dr inż. Agnieszka Bieńkowska
mgr Michał Głowacki

Komitet naukowy:
prof. dr hab. inż. Ngoc-Thanh Nguyen
dr hab. inż. Bogdan Trawiński
dr inż. Dariusz Król
dr inż. Marcin Hemes
dr inż. Marcin Maleszka
dr inż. Adrianna Kozierkiewicz-Hetmańska

Komitet organizacyjny:
dr inż. Bernadetta Maleszka
mgr Dorota Matloch

Kontakt: dr inż. Bernadetta Maleszka, email: bernadetta.maleszka@pwr.edu.plKonferencja ACIIDS 2015 na Bali

Data: 2015-03-23 – 2015-03-25

Siódma, kolejna konferencja ACIIDS 2015 (7th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems) odbyła się na Bali w Indonezji. Została ona zorganizowana przez Bina Nusantara University z Dżakarty (Binus University) oraz Politechnikę Wrocławską we współpracy z IEEE SMC Technical Committee on Computational Collective Intelligence, IEEE Indonesia Section, Ton Duc Thang University oraz Quang Binh University z Wietnamu. Honorowy patronat nad edycją 2015 konferencji ACIIDS objęła prof. Lena Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Animatorem konferencji i jej przewodniczącym był Profesor Ngoc Thanh Nguyen. Ośmiu przedstawicieli naszej Katedry: prof. Ngoc Thanh Nguyen, prof. Aleksander Zgrzywa, dr hab. Bogdan Trawiński, dr Kazimierz Choroś, dr Marek Kopel, dr Adrianna Kozierkiewicz-Hetmańska, dr Dariusz Król oraz dr Andrzej Siemiński wzięło udział w tej konferencji. W pracach organizacyjnych zaangażowani byli pracownicy naszej Katedry.

Na ACIIDS 2015 zgłoszono ponad 300 referatów z 44 krajów. Zostały one recenzowane przez członków międzynarodowego Komitetu Programowego, liczącego ponad 250 naukowców z 64 krajów. 117 referatów wybrano do ustnej prezentacji i publikacji w dwóch woluminach prestiżowej serii Springera Lecture Notes in Artificial Intellignce, vol. 9011 i 9012. Ponadto 38 referatów zakwalifikowano do prezentacji w formie posterów. Te ostatnie zostały opublikowane, po rozszerzeniu, w serii Springera Studies in Computational Intelligence, vol. 598.

Wykłady plenarne wygłosili profesorowie Nikola Kasabov z Auckland University of Technology w Nowej Zelandii, Suphamit Chittayasothorn z King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang w Tajlandii oraz Dosam Hwang z Yeungnam University w Korei

Dr. Bogdan Trawiński przewodniczył specjalnej sesji pt. Multiple Model Approach to Machine Learning (MMAML 2015), na której zaprezentowano 8 referatów. Pomysłodawcą sesji MMAML 2015 był dr Bogdan Trawiński, który zorganizował ją wraz z drem Edwinem Lughoferem z Johannes Kepler University Linz w Austrii i drem Tomaszem Kajdanowiczem z Katedry W8/K1.

Reportaż w Pryzmacie: http://www.pryzmat.pwr.edu.pl/konferencje/139


Wykłady na Biunus University w Dżakarcie

Data: 2015-03-19 – 2015-03-20

Przed konferencją ACIIDS 2015 prof. Ngoc Thanh Nguyen oraz dr hab. Bogdan Trawiński w ciągu dwóch dni wygłosili na Binus University kilka wykładów dla studentów studiów I i II stopnia oraz przeprowadzili seminarium dla doktorantów z kierunku informatyki. Prof. Nguyen przeprowadził rozmowy na temat wymiany studentów II stopnia oraz wspólnego kształcenia na III stopniu z Informatyki pomiędzy Politechnika Wrocławską a Binus University.

2014Habilitacja doktora Trawińskiego

Data: 2014-09-30

Dr inż. Bogdan Trawiński uzyskał na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Podstawą przewodu habilitacyjnego był jednotematyczny cykl publikacji na temat „Modelowanie zagadnień regresyjnych za pomocą systemów rozmytych”.

Konferencja ICCCI 2014 w Seulu

Data: 2014-09-24 – 2014-09-26

Szósta już konferencja ICCCI 2014 (6th International Conference on Computational Collective Intelligence Technologies and Applications) odbyła się w Seulu w Korei. Została ona zorganizowana przez Politechniką Wrocławską we współpracy z koreańskimi uczelniami: Yeungnam University, Hanyang University oraz Chung-Ang University. Odbyła się pod patronatem IEEE SMC Technical Committee on Computational Collective Intelligence. Animatorem konferencji i jej przewodniczącym był Profesor Ngoc Thanh Nguyen. Pięciu przedstawicieli naszego Zakładu: prof. Ngoc Thanh Nguyen, dr Bogdan Trawiński, dr Bernadetta Maleszka, dr Marcin Maleszka i mgr Rafał Kern wzięło udział w tej konferencji.

Na konferencję ICCCI 2013 zgłoszono 205 referatów z 23 krajów, z których 70 wybrano do ustnej prezentacji i publikacji w prestiżowej serii Springera Lecture Notes in Artificial Intellignce, vol. 8733. Ponadto 20 referatów zostało przedstawionych w czasie sesji plakatowej i opublikowanych w Studies in Computational Intelligence (vol. 572) wydanych także przez Springera.

Wykłady plenarne wygłosili: Prof. Francis Heylighen z Free University of Brussels (Belgia), Prof. Il-Hong Suh z Hanyang University (Korea), Prof. Mirjana Ivanović z University of Novi Sad (Serbia), Prof. Key-Sun Choi z KAIST (Korea) oraz Tony (Kyung-IL) Lee, prezydent korporacji of Saltlux, Inc. (Korea).

Doktorat Marcina Pietranika

Data:2014-04-15

Mgr inż. Marcin Pietranik, nasz doktorant, obronił na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej rozprawę doktorską pod tytułem "Metody odwzorowania ontologii uwzględniające semantykę i wartościowanie atrybutów". Promotorem pracy był Profesor Ngoc Thanh Nguyen. Doktor Pietranik został nowym pracownikiem naukowo-dydaktycznym naszego Zakładu.

Konferencja ACIIDS 2014 w Bangkoku

Data: 2014-04-07 – 2014-04-09

Szósta, kolejna konferencja ACIIDS 2014 (6th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems) odbyła się w Bangkoku w Tajlandii. Została ona zorganizowana przez King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) oraz Politechnikę Wrocławską we współpracy z IEEE SMC Technical Committee on Computational Collective Intelligence, Hue University, University of Information, Technology UIT-HCM oraz Quang Binh University z Wietnamu.

Animatorem konferencji i jej przewodniczącym był Profesor Ngoc Thanh Nguyen. Sześciu przedstawicieli naszego Zakładu: prof. Ngoc Thanh Nguyen, prof. Janusz Sobecki, dr Bogdan Trawiński, dr Marcin Maleszka, dr Bernadetta Maleszka i mgr Piotr Chynał wzięło udział w tej konferencji. W pracach organizacyjnych zaangażowani byli pracownicy naszego Zakładu.

Na ACIIDS 2014 zgłoszono referaty z 32 krajów. Zostały one recenzowane przez członków międzynarodowego Komitetu Programowego, liczącego ponad 250 naukowców z 63 krajów. 124 referaty wybrano do ustnej prezentacji i publikacji w dwóch woluminach prestiżowej serii Springera Lecture Notes in Artificial Intellignce, vol. 8397 i 8398. Ponadto 35 referatów zakwalifikowano do prezentacji w formie posterów. Te ostatnie zostały opublikowane, po rozszerzeniu, w serii Springera Studies in Computational Intelligence, vol. 551.

Wykłady plenarne wygłosili profesorowie Klaus-Robert Müller z TU Berlin, członek Narodowej Akademii Nauk Niemiec Leopoldina, Leszek Rutkowski z Politechniki Częstochowskiej, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, Vilas Wuwongse, Rektor Asian University z Tajlandii oraz Kang-Hyun Jo z University of Ulsan w Korei.

Dr. Bogdan Trawiński przewodniczył specjalnej sesji pt. Multiple Model Approach to Machine Learning (MMAML 2014), na której zaprezentowano 8 referatów. Pomysłodawcą sesji MMAML 2014 był dr Bogdan Trawiński, który zorganizował ją wraz z drem Edwinem Lughoferem z Johannes Kepler University Linz w Austrii i drem Tomaszem Kajdanowiczem z naszego Instytutu.

Reportaż w Pryzmacie: http://www.pryzmat.pwr.edu.pl/konferencje/72

Doktorat Bernadetty Maleszki

Data: 2014-03-18

Mgr inż, Bernadetta Maleszka, nasza doktorantka, obroniła na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej rozprawę doktorską pod tytułem "Metody personalizacji dla systemów wyszukiwania informacji wykorzystujące wiedzę kolektywną". Promotorem pracy był Profesor Ngoc Thanh Nguyen. Dr Bernadetta Maleszka została nowym pracownikiem naukowo-dydaktycznym naszego Zakładu.

2013


Doktorat Marcina Maleszki

Data: 2013-11-26

Mgr inż, Marcin Maleszka, nasz doktorant, obronił na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej rozprawę doktorską pod tytułem "Metody integracji danych o strukturze hierarchicznej". Promotorem pracy był Profesor Ngoc Thanh Nguyen. Doktor Maleszka został nowym pracownikiem naukowo-dydaktycznym naszego Zakładu.

Konferencja ICCCI 2013 w Krajowej (Rumunia)

Data: 2013-09-11 – 2013-09-13

Piąta już konferencja ICCCI 2013 (5th International Conference on Computational Collective Intelligence Technologies and Applications) odbyła się w Krajowej w Rumunii. Została ona zorganizowana przez Politechniką Wrocławską we współpracy z University of Craiova. Odbyła się pod patronatem IEEE SMC Technical Committee on Computational Collective Intelligence oraz Romanian Association of Artificial Intelligence (ARIA) i IEEE Romania (Computational Intelligence Section). Animatorem konferencji i jej przewodniczącym był Profesor Ngoc Thanh Nguyen. Czterech przedstawicieli naszego Zakładu: prof. Ngoc Thanh Nguyen, dr hab. Janusz Sobecki, dr Bogdan Trawiński i mgr Marcin Pietranik wzięło udział w tej konferencji.
Na konferencję ICCCI 2013 zgłoszono referaty z 27 krajów, z których 72 wybrano do ustnej prezentacji i publikacji w prestiżowej serii Springera Lecture Notes in Artificial Intellignce, vol. 8083. Ponadto 19 referatów zostało przedstawionych w czasie sesji plakatowej i opublikowanych w Studies in Computational Intelligence (vol. 513) wydanych także przez Springera.
Wykłady plenarne wygłosili: Prof. Jacek Koronacki, Dyrektor Instytutu Podstaw Informatyki PAN, Prof. Andrea Omicini z University of Bologna (Włochy), Prof. Sergiu Nedevschi z Technical University of Cluj-Napoca (Rumunia) oraz Dr. Ulle Endriss z University of Amsterdam (Holandia).


Konferencja ACIIDS 2013 w Malezji

Data: 2013-03-18 – 2013-03-20

Piąta, kolejna konferencja ACIIDS 2013 (5th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems) odbyła się w Kuala Lumpur w Malezji. Została ona zorganizowana przez Universiti Teknologi Malaysia oraz Politechnikę Wrocławską we współpracy z Nguyen Tat Thanh University (Vietnam). Animatorem konferencji i jej przewodniczącym był Profesor Ngoc Thanh Nguyen. Pięciu przedstawicieli naszego Zakładu: prof. Ngoc Thanh Nguyen, dr Adrianna Kozierkiewicz-Hetmańska, dr Bogdan Trawiński, mgr Marcin Maleszka i mgr Bernadetta Mianowska wzięło udział w tej konferencji.

Konferencja ACIIDS 2013 w Malezji

Data: 2013-03-18 – 2013-03-20

Piąta, kolejna konferencja ACIIDS 2013 (5th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems) odbyła się w Kuala Lumpur w Malezji. Została ona zorganizowana przez Universiti Teknologi Malaysia oraz Politechnikę Wrocławską we współpracy z Nguyen Tat Thanh University (Vietnam). Animatorem konferencji i jej przewodniczącym był Profesor Ngoc Thanh Nguyen. Pięciu przedstawicieli naszego Zakładu: prof. Ngoc Thanh Nguyen, dr Adrianna Kozierkiewicz-Hetmańska, dr Bogdan Trawiński, mgr Marcin Maleszka i mgr Bernadetta Mianowska wzięło udział w tej konferencji.
Na ACIIDS 2013 zgłoszono referaty z 20 krajów, z których wybrano 108 do ustnej prezentacji i publikacji w dwóch woluminach prestiżowej serii Springera Lecture Notes on Artificial Intellignce, vol. 7802 i 7803, posiadającej 10 pkt na liście ministerialnej. Wykłady plenarne wygłosili profesorowie Sigeru Omatu z Osaka Institute of Technology w Japonii, Hoang Pham z State University of New Jersey (USA), Naomi Salim z Universiti Teknologi Malaysia w Malezji oraz Mong-Fong Horng z Kaohsiung University na Tajwanie. Dr. Bogdan Trawiński przewodniczył specjalnej sesji pt. Multiple Model Approach to Machine Learning (MMAML 2013), a której zaprezentowano 7 referatów. Pomysłodawcą sesji MMAML 2013 był doktor Bogdan Trawiński, który zorganizował ją wraz z doktorem Edwinem Lughoferem z Johannes Kepler University Linz w Austrii i profesorem Przemysławem Kazienko z naszego Instytutu.
Sesja dotycząca inteligentnych systemów rekomendacyjnych, która cieszyła się sporym zainteresowaniem uczestników konferencji ACIIDS 2013, również była organizowana przez pracowników naszego zakładu: dr Adriannę Kozierkiewicz-Hetmańską oraz prof. Ngoc Thanh Nguyen.
Reportaż w Pryzmacie: http://www.pryzmat.pwr.edu.pl/SitePages/konferencje.aspx?i=10


Nasza książka będzie wydana po chińsku

Data: 2013-02-08

Wydawnictwo Springer podpisało kontrakt z pekińskim wydawnictwem National Defence Industry Press na tłumaczenie na język chiński książki pt. New Challenges for Intelligent Information and Database Systems, której współedytorami są pracownicy Instytutu Informatyki: prof. dr hab. inż. Ngoc Thanh Nguyen oraz dr inż. Bogdan Trawiński. Książka ta w języku angielskim ukazała się w ramach serii Springera pt. Studies in Computational Intelligence (vol. 351) w roku 2011. Zawiera wybrane i rozszerzone wersje referatów prezentowanych na współorganizowanej przez Politechnikę Wrocławską 3rd Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems (ACIIDS 2011), która odbyła się w dniach 20-22 kwietnia 2011 r. w Daegu (Korea). Edycja w języku chińskim zostanie wydana w 2000 egzemplarzach. Pekińskie wydawnictwo National Defence Industry Press w ciągu swojej 60-letniej działalności opublikowało ponad 8000 tytułów w nakładzie ponad 100 mln egzemplarzy i jest jednym z największych wydawnictw naukowo-technicznych w Chinach.

2012


Konferencja ICCCI 2012 w Ho Chi Minh City

Data: 2012-11-28 – 2012-11-30

Czwarta już konferencja ICCCI 2012 (4th International Conference on Computational Collective Intelligence Technologies and Applications) odbyła się w Ho Chi Minh City w Wietnamie. Została ona zorganizowana przez Politechniką Wrocławską we współpracy z University of Information Technology (Vietnam National University VNU-HCM, Vietnam). Odbyła się pod patronatem Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk oraz IEEE SMC Technical Committee on Computational Collective Intelligence. Animatorem konferencji i jej przewodniczącym był Profesor Ngoc Thanh Nguyen. Siedmiu przedstawicieli naszego Zakładu: prof. Ngoc Thanh Nguyen, prof. Radosław Katarzyniak, dr hab. Janusz Sobecki, dr Bogdan Trawiński, mgr Marcin Pietranik, mgr Grzegorz Popek i mgr Grzegorz Skorupa wzięło udział w tej konferencji.
Na ICCCI 2012 zgłoszono 397 referatów z 33 krajów, z których wybrano 113 do ustnej prezentacji i publikacji w dwóch woluminach prestiżowej serii Springera Lecture Notes on Artificial Intellignce, vol. 7653 i 7654, posiadającej 10 pkt na liście ministerialnej. Wykłady plenarne wygłosili profesorowie Philip Chen prezydent IEEE SMC z University of Macau, Gottfried Vossen z European Research Center for Information Systems (Niemcy), Longbing Cao z University of Technology Sydney (Australia) oraz Adam Grzech z Politechniki Wrocławskiej.


International Scientific School of Knowledge Management w Dong Hoi

Data: 2012-11-28 – 2012-11-30

Scientific School of Knowledge Management, międzynarodowa szkoła dla pracowników naukowych zajmujących się zarządzaniem wiedzą odbyła się w dniach 25-26 listopada 2012 r. na Quang Binh University w Dong Hoi City w Wietnamie.
Przewodniczącym komitetu naukowego Szkoły był prof. Ngoc Thanh Nguyen a członkiem komitetu - dr Bogdan Trawiński, Wykłady wygłosili prof. Longbing Cao z University of Technology Sydney (Australia), prof. Philip Chen, Prezydent IEEE SMC z University of Makau, prof. Mong-Fong Horng z National Kaohsiung University of Applied Sciences (Taiwan), prof. Geun-Sik Jo z Inha University (Korea), prof. Kang-Hyun Jo z University of Ulsan (Korea), prof. Thi Hoai An Le z Lorraine University (France), prof. Dinh Tao Pham z INSA-Rouen (France), prof. Ali Selamat z Universiti Teknologi Malaysia (Malaysia), dr hab. Janusz Sobecki i dr. Bogdan Trawiński z Politechniki Wrocławskiej.
Dr hab. Janusz Sobecki wygłosił wykład pod tytułem “Recommendation Systems Taxonomy” a dr Bogdan Trawiński na temat “The application of fuzzy systems to solve practical problems”.Taylor&Francis z dumą ogłasza, że Cybernetics and Systems za rok 2011 posiada impact factor 1,182 *.

Data: 2012-07-19

Z tej okazji, mamy przyjemność zaoferować bezpłatny dostęp do najczęściej cytowanych 5 artykułów opublikowanych w ciągu ostatnich trzech lat. Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do artykułów.

  • The Fuzzy Generalized OWA Operator and Its Application in Strategic Decision Making, Jose M. Merigo and Montserrat Casanovas
  • Contextualized Recommendation Based on Reality Mining from Mobile Subscribers, Jason J. Jung, Hojin Lee, and Kwang Sun Choi
  • A Hybrid Method for Integrating Multiple Ontologies, Trong Hai Duong, Ngoc Thanh Nguyen, and Geun Sik Jo
  • Experience-Based Knowledge Representation: Soeks, Cesar Sanin and Edward Szczerbicki
  • Validation of CA Models of Pedestrian Dynamics with Fundamental Diagrams, A. Schadschneider and A. Seyfried


For additional information about the journal, visit www.tandfonline.com/ucbs

Konferencja KES-AMSTA 2012

Data: 2012-06-25 – 2012-06-27

6th International KES Conference on Agents and Multi-agent Systems – Technologies and Applications (KES-AMSTA 2012) odbyła sie w Dubrowniku (Chorwacja). Wiceprzewodniczacym tej konferencji był Profesor Ngoc Thanh Nguyen. Trzech przedstawicieli naszego Zakładu: prof. Ngoc Thanh Nguyen, dr Adrianna Kozierkiewicz-Hetmańska i mgr Marcin Maleszka wzięło udział w tej konferencji.

Wykłady profesora Hamido Fujity

Data: 2012-05-28 – 2012-06-01

W dniach od 28 maja do 1 czerwca prof. Hamido Fujita z Japonii przeprowadził cykl wykładów na Politechnice Wrocławskiej, poświęconych interakcjom człowiek-komputer. Wizyta finansowana była w ramach projektu „Rozwój potencjału dydaktyczno-naukowego młodej kadry akademickiej Politechniki Wrocławskiej”, a projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej. Inicjatorem wizyty był Profesor Ngoc Thanh Nguyen. Prof. Hamido Fujita jest profesorem Wydziału Informatyki i Systemów Oprogramowania na Prefekturalnym Uniwersytecie Iwate (IPU) w Takizawie. Głównym obszarem badań naukowca są interakcje człowiek-komputer (ang. Human-Computer Interaction, HCI), czyli wzajemne oddziaływanie pomiędzy człowiekiem a komputerem, zachodzące poprzez interfejs użytkownika. Prof. Fujita jest redaktorem naczelnym międzynarodowego czasopisma naukowego Knowledge-Based Systsems. W 2011 r. otrzymał honorowy tytuł profesora Uniwersytetu Óbuda w Budapeszcie. Prof. Fujita jest opiekunem doktorantów z Uniwersytetu Lavala w Quebecu, Politechniki w Sydney, Uniwersytetu Paryskiego i Uniwersytetu w Genui. Jest obecnie szefem kilku projektów naukowych, w tym projektu nad inteligentnymi interakcjami człowiek-komputer (ang. Intelligent HCI), projektu powiązanego z mentalnym klonowaniem, jako inteligentnym interfejsem między użytkownikiem i komputerem, oraz projektu systemu wirtualnego lekarza (ang. Virtual Doctor System).


Konferencja ACIIDS 2012 na Tajwanie

Data: 2012-03-19 – 2012-03-21

Czwarta już konferencja ACIIDS 2012 (4th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems) odbyła się w Kaohsiung na Tajwanie. Została ona zorganizowana przez National Kaohsiung University of Applied Sciences, National Taichung University of Education, Taiwanese Association for Consumer Electronics (TACE) oraz Politechniką Wrocławską. Animatorem konferencji i jej przewodniczącym był Profesor Ngoc Thanh Nguyen. Trzech przedstawicieli naszego Zakładu: prof. Ngoc Thanh Nguyen, dr Bogdan Trawiński i mgr Grzegorz Skorupa wzięło udział w tej konferencji.

Na ACIIDS 2012 zgłoszono ponad 470 referatów z 15 krajów, z których wybrano 161 do ustnej prezentacji i publikacji w trzech woluminach prestiżowej serii Springera Lecture Notes on Artificial Intellignce, vol. 7196, 7197 i 7198, posiadającej 13 pkt na liście ministerialnej. Wykłady plenarne wygłosili profesorowie Jerzy Świątek z Politechniki Wrocławskiej, Shi-Kuo Chang z USA, Jung Wang z Hongkongu oraz Rong -Sheng Xu z Chin.

Spory sukces odniósł zespół autorów z Zakładu Systemów Zarządzania Wiedzą: Prof. Radosław Katarzyniak oraz jego doktoranci Wojciech Lorkiewicz i Grzegorz Skorupa, którzy otrzymali jedną z nagród Best Paper Award za referat pt. A Multi-agent Strategy for Integration of Imprecise Descriptions.

Dr. Bogdan Trawiński przewodniczył specjalnej sesji pt. Multiple Model Approach to Machine Learning (MMAML 2012), a której zaprezentowano 10 referatów. Pomysłodawcą sesji MMAML 2012 był doktor Bogdan Trawiński, który zorganizował ją wraz z profesorami Oscarem Cordónem z European Centre for Soft Computing w Hiszpanii i Przemysławem Kazienko z naszego Instytutu.


IEEE Senior Member dla dra Dariusza Króla

Data: 2012-03-03

Dr inż. Dariusz Król uzyskał stopień "Senior Member of IEEE". Senior Member to najwyższy rodzaj członkostwa w IEEE, o który mogą się ubiegać inżynierowie, naukowcy, nauczyciele, wynalazcy lub pracownicy techniczni, pracujący w dziedzinach nauki, leżących w polu zainteresowań IEEE. Aby uzyskać ten stopień, kandydaci muszą wykazać się co najmniej dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym i znaczącymi osiągnięciami w okresie co najmniej pięciu lat. Ten rodzaj członkostwa posiada mniej niż 8% z 400 tys. członków IEEE. Dr Dariusz Król jest już trzecim pracownikiem naszego Zakładu, który został awansowany do stopnia IEEE Senior Member.


Europejski projekt badawczy dra Dariusza Króla

Data: 2012-01-25

Projekt badawczy dra inż. Dariusza Króla pt. „To what extent can design principles for complex networks be derived from the study of error propagation phenomenon in smart and bio-inspired network structures” został zaakceptowany przez Komisję Europejską i zarejestrowany w ramach 7 Programu Ramowego pod numerem PIEF-GA-2010-274375. Czas realizacji: 2012-2014.
więcej »


Zastępca redaktora naczelnego IEEE Transactions on SMC

Data: 2012-01-01

Profesor Ngoc Thanh Nguyen został powołany na stanowisko zastępcy redaktora naczelnego renomowanego czasopisma informatycznego IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics. Part A.

2011


Tytuł profesorski w Wietnamie

Data: 2011-11-08

Prof. Ngoc Thanh Nguyenowi został nadany tytuł profesorski w Wietnamie. Decyzja ta została podjęta na postawie znaczącego dorobku naukowego Prof. Nguyena jak również Jego działań promujących naukę i edukację wyższą w Wietnamie.

Grant badawczy Marcina Pietranika

Data: 2011-10-12

Projekt badawczy "Metody odwzorowywania ontologii uwzględniające semantykę i wartościowanie atrybutów" doktoranta Marcina Pietranika został zakwalifikowany do finansowania z funduszy Narodowego Centrum Nauki. Czas realizacji: 2011-2013.

Najczęściej cytowane artykuły czasopisma Cybernetics and Systems

Data: 2011-07-01

Dwa artykuły Profesora Nguyena należą do 10 najczęściej cytowanych artykułów czasopisma Cybernetics and Systems (Impact Factor w 2010: 0.662) w ciągu trzech lat: 2008-2010.


1. Ngoc Thanh Nguyen: Inconsistency of knowledge and collective intelligence, Cybernetics and Systems 39:6, pp. 542-562 (2008)


2. Trong Hai Duong, Ngoc Thanh Nguyen, Geun Sik Jo: A hybrid method for integrating multiple ontologies. Cybernetics and Systems 40:2, pp. 123-145 (2009)
Konferencja KES-AMSTA 2011

Data: 2011-06-29 – 2011-07-01

5th International KES Conference on Agents and Multi-agent Systems – Technologies and Applications (KES-AMSTA 2011) odbyła sie w Manchesterze (Wielka Brytania). Wiceprzewodniczacym tej konferencji był Profesor Ngoc Thanh Nguyen. Trzech przedstawicieli naszego Zakładu: prof. Ngoc Thanh Nguyen, dr Bogdan Trawiński i mgr Bernadetta Mianowska wzięło udział w tej konferencji.

IEEE Senior Member dla dra Bogdana Trawińskiego

Data: 2011-06-18

Dr inż. Bogdan Trawiński uzyskał stopień "Senior Member of IEEE". Senior Member to najwyższy rodzaj członkostwa w IEEE, o który mogą się ubiegać inżynierowie, naukowcy, nauczyciele, wynalazcy lub pracownicy techniczni, pracujący w dziedzinach nauki, leżących w polu zainteresowań IEEE. Aby uzyskać ten stopień, kandydaci muszą wykazać się co najmniej dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym i znaczącymi osiągnięciami w okresie co najmniej pięciu lat. Ten rodzaj członkostwa posiada mniej niż 8% z 400 tys. członków IEEE.

Konferencja ACIIDS 2011 zakończona sukcesem

Data: 2011-04-20 – 2011-04-22

Trzecia konferencja ACIIDS 2011 (3rd Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems) odbyła sie w Daegu w Korei. Została ona zorganizowana przez Yeungnam University wespół z Politechniką Wrocławską.


Animatorem konferencji i jej współprzewodniczącym był Profesor Ngoc Thanh Nguyen. Na konferencję zgłoszono ponad 330 referatów z ok. 30 krajów, z których wybrano 110 do ustnej prezentacji i publikacji w dwóch woluminach springerowskiej serii LNCS/LNAI (vol. 6591, 6592). Ponadto 35 referatów zostało przedstawionych w czasie sesji plakatowej i opublikowanych w Studies in Computational Intelligence (vol. 351) wydanych także przez Springera. Wykłady plenarne wygłosili profesorowie Hamido Fujita z Japonii, Halina Kwaśnicka z naszego Instytutu, Yong-Woo Lee z Korei oraz Eugene Santos Jr. Z USA.


MMAML 2011 sesja specjalna na ACIIDS 2011

Data: 2011-04-20 – 2011-04-22

MMAML 2011 Special Session on Multiple Model Approach to Machine Learning była jedna z największych sesji specjalnych na konferencji ACIIDS-2011.


Zgłoszono na nią 23 referaty, z których do prezentacji ustnej zakwalifikowano 10 a do sesji plakatowej 3. Pomysłodawcą sesji MMAML 2011 był doktor Bogdan Trawiński, który zorganizował ją wraz z profesorami Oscarem Cordónem z European Centre for Soft Computing w Hiszpanii i Przemysławem Kazienko z naszego Instytutu. Poziom prezentowanych w czasie sesji referatów był bardzo wysoki, wszystkie z nich zostały zaproszone do specjalnego wydania czasopisma z listy filadelfijskiej International Journal of Applied Mathematics&Computer Science, Impact Factor (2009): 0,684.
Grant badawczy dra inż. Bogdana Trawińskiego

Data: 2011-04-20

Wniosek o grant badawczy własny N N516 483840 dra inż. Bogdana Trawińskiego pt. ”Wielomodelowe metody predykcji dla dynamicznych problemów regresyjnych” uzyskał finansowanie w 40. konkursie Narodowego Centrum Nauki. Czas realizacji: 2011-2014.

Doktorat Adrianny Kozierkiewicz-Hetmańskiej

Data: 2011-03-08

Mgr inż. Adrianna Kozierkiewicz-Hetmańska, nasza doktorantka, obroniła na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej rozprawę doktorską pod tytułem ”Metoda wyznaczania personalizowanego scenariusza uczenia w systemach E-learning”. Promotorem pracy był Profesor Ngoc Thanh Nguyen. Doktor Kozierkiewicz-Hetmańska została nowym pracownikiem naukowo-dydaktycznym naszego Zakładu.

Przewodniczący IEEE SMC TC on Computational Collective Intelligence

Data: 2011-03-01

Prof. Ngoc Thanh Nguyen został wybrany przewodniczącym Komitetu Technicznego Computational Collective Intelligence w ramach IEEE Systems, Man and Cybernetics Society (SMC).

2010


Grant habilitacyjny dra Dariusza Króla

Data: 2010-04-18

Wniosek habilitacyjny N N516 448538 dra inż. Dariusza Króla pt. ”Metody propagacji danych w rozwiązywaniu zadań kolektywnej inteligencji” uzyskał finansowanie w 38. konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czas realizacji: 2010-2011.

Konferencja ACIIDS 2010 zakończona sukcesem

data: 2010-03-26 – 2010-03-28

Druga konferencja ACIIDS 2010 (2nd Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems) odbyła sie w Hue w Wietnamie. Została ona zorganizowana przez Hue University wespół z Politechniką Wrocławską.

Animatorem konferencji i jej współprzewodniczącym był Profesor Ngoc Thanh Nguyen. Na konferencję zgłoszono ponad 330 referatów z 35 krajów, z których wybrano 96 do ustnej prezentacji i publikacji w dwóch woluminach springerowskiej serii LNCS/LNAI (vol. 5990, 5991). Ponadto 32 referaty zostały przedstawione w czasie sesji plakatowej i opublikowane w w Studies in Computational Intelligence (vol. 283) wydanych także przez Springera. Wykłady plenarne wygłosili profesorowie A. Min Tjoa z Austrii, Leon S L. Wang z Tajwanu oraz nasz Dziekan Jerzy Świątek.


MMAML 2010 największą sesją specjalną na ACIIDS 2010

Data: 2010-03-26 – 2010-03-28

MMAML 2010 Special Session on Multiple Model Approach to Machine Learning była największą sesją specjalną na konferencji ACIIDS-2010.

Zgłoszono na nią 35 referatów, z których do prezentacji ustnej zakwalifikowano 13 a do sesji plakatowej 5. Autorzy reprezentowali 15 krajów: Australię, Brazylię, Kanadę, Chiny, Indie, Indonezję, Iran, Izrael, Japonię, Koreę, Malezję, Polskę, Hiszpanię, Tajwan i Wietnam. Pomysłodawcą MMAML 2010 był doktor Bogdan Trawiński, który zorganizował ją wraz z profesorami Oscarem Cordónem z European Centre for Soft Computing w Hiszpanii i Przemysławem Kazienko z naszego Instytutu. Dziesięć najlepszych referatów zostało zaproszonych do specjalnego wydania czasopisma z listy filadelfijskiej New Generation Computing.Prof. Ngoc Thanh Nguyen redaktorem naczelnym TCCI

Data: 2010-01-05

Profesor Ngoc Thanh Nguyen został redaktorem naczelnym nowego międzynarodowego czasopisma naukowego pt. Transactions on Computational Collective Intelligence (TCCI), które jest jednym z 12 czasopism należących do prestiżowej serii LNCS/LNAI Springera.

Zakres tematyczny TCCI obejmuje metodologiczne, teoretyczne i praktyczne aspekty kolektywnej inteligencji obliczeniowej rozumianej jako postać inteligencji, która powstaje w wyniku współpracy i współzawodnictwa wielu obiektów (sztucznych lub naturalnych). Użycie wielu technologii inteligencji obliczeniowej takich, jak systemy rozmyte, algorytmy ewolucyjne, sieci neuronowe, teoria konsensusu itp. ma na celu wspomaganie ludzkiej i inne kolektywnej inteligencji i tworzenie nowych form inteligencji w sztucznych i naturalnych systemach.2009


Wykłady profesora Toyoaki Nishidy

Data: 2009-11-30 – 2009-12-04

Profesor Toyoaki Nishida z Kyoto University w Japonii wygłosił serię wykładów na temat projektowania inteligencji społecznej i informatyki konwersacyjnej. Wykłady odbyły się w ramach programu Wrocław Information Technology Initiative (WITI) sponsorowanego przez Urząd Miejski Wrocławia i Politechnikę Wrocławską. Celem programu jest promocja nowoczesnych technologii informatycznych we Wrocławiu. Inicjatorem wizyty był doktor Radosław Katarzyniak.


ACM Distinguished Scientist dla prof. Nguyena

Data: 2009-10-25

Profesor Ngoc Thanh Nguyen otrzymał tytuł "Distinguished Scientist", przyznawany corocznie przez Stowarzyszenie ACM naukowcom mającym wybitne osiągnięcia w dziedzinie informatyki.

Grant promotorski Profesora Nguyena

Data: 2009-10-16

Wniosek o grant badawczy promotorski N N516 041937 Profesora Nguyena pt. ”Metoda wyznaczania personalizowanego scenariusza uczenia w systemach E-learning”, na realizację doktoratu mgr inż. Adrianny Kozierkiewicz-Hetmańskiej, uzyskał finansowanie w 37. konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czas realizacji: 2009-2011.

Grant badawczy Profesora Nguyena

Data: 2009-10-15

Wniosek o grant badawczy własny N N519 407437 Profesora Nguyena pt. ”Metody integracji wiedzy w wybranych zadaniach kolektywnej inteligencji” uzyskał finansowanie w 37. konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czas realizacji: 2009-2012.

Wykłady profesora Heitora Silvério Lopesa

Data: 2009-10-08 – 2009-10-09
Profesor Heitor Silvério Lopes z Federal Technological University of Parana w Brazylii wygłosił serię wykładów na temat inspiracji, modeli, zastosowań i trendów w obliczeniach ewolucyjnych. Wykłady odbyły się w ramach programu Wrocław Information Technology Initiative (WITI) sponsorowanego przez Urząd Miejski Wrocławia i Politechnikę Wrocławską. Celem programu jest promocja nowoczesnych technologii informatycznych we Wrocławiu. Inicjatorem wizyty był doktor Dariusz Król.Wielki sukces pierwszej konferencji ICCCI 2009

Data: 2009-10-05 – 2009-10-07

Pierwsza międzynarodowa konferencja na temat kolektywnej inteligencji obliczeniowej ICCCI’09 odbyła się we Wrocławiu. Konferencję zorganizowała Politechnika Wrocławska we współpracy z Swinburne University of Technology (Australia) oraz National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan).

Pomysłodawcą i współprzewodniczącym konferencji był profesor Ngoc Thanh Nguyen. Zgłoszono ponad 200 referatów z tematyki kolektywnego podejmowania decyzji, systemów wieloagentowych, sieci społecznych, sieci semantycznych, zarządzania ontologiami, kolektywnej inteligencji inspirowanej naturą, analizy systemów webowych. W sumie ponad 90 referatów przedstawili naukowcy pochodzący z Australii, Brazylii, Chorwacji, Cypru, Republiki Czeskiej, Finlandii, Francji, Niemiec, Islandii, Indii, Japonii, Malezji, Meksyku, Nowej Zelandii, Irlandii, Korei, Polski, Rumunii, Słowacji, Hiszpanii, Tajwanu, Tajlandii, Holandii, Turcji, Wenezueli i Wietnamu. Wykłady plenarne wygłosili profesorowie Pierre Lévy z Kanady oraz Roman Słowiński i Piotr Jędrzejowicz.


Materiały konferencyjne ukazały się w ramach springerowskiej serii wydawniczej LNCS/LNAI (vol. 5796) oraz w postaci rozdziałów monografii Studies in Computational Intelligence (vol. 244) również wydanej przez Springera.Dr hab. Ngoc Thanh Nguyen tytularnym profesorem

Data: 2009-06-17

Dr hab. Ngoc Thanh Nguyen otrzymał tytuł naukowy profesora z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

Wykłady profesora Witolda Pedrycza

Data: 2009-05-12

Profesor Witold Pedrycz from University of Alberta w Edmonton w Kanadzie wygłosił serię wykładów na temat Linguistic models: from data to granular architectures oraz Collaborative Modeling with Information Granules. Wykłady odbyły się w ramach programu Wrocław Information Technology Initiative (WITI) sponsorowanego przez Urząd Miejski Wrocławia i Politechnikę Wrocławską. Celem programu jest promocja nowoczesnych technologii informatycznych we Wrocławiu. Inicjatorem wizyty był doktor Dariusz Król.


ACIIDS 2009 zapoczątkował serię konferencji na Dalekim Wschodzie

Data: 2009-04-01 – 2009-04-03

Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz wietnamski Uniwersytet Prowincji Quang Binh byli organizatorami 1st Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, która została zorganizowana 1-3 kwietnia 2009 r. w mieście Dong Hoi. Konferencja rozpoczęła serię międzynarodowych spotkań naukowych, mających na celu ułatwienie kontaktów naukowych z ośrodkami badawczymi Dalekiego Wschodu. Seria będzie poświęcona inteligentnym systemom informacyjnym i systemom baz danych. Pomysłodawcą spotkań był profesor Ngoc Thanh Nguyen, kierujący Zakładem Systemów Zarządzania Wiedzą.

Nowa impreza naukowa spotkała się z dużym zainteresowaniem. Zgłoszenia napłynęły z około 20 krajów, najliczniej reprezentowane były: Tajwan, Korea, Chiny i Polska. Zgłoszono 242 prace, spośród których do prezentacji i publikacji w materiałach konferencyjnych wybrano 83 prace. Wydawcą było IEEE Computer Society Press. Wydawnictwo to cieszy się w krajach Dalekiego Wschodu bardzo dużym prestiżem, co potwierdzają oficjalnie obowiązujące zasady oceny dorobku naukowego pracowników tamtego obszaru świata. Referaty plenarne wygłosiło pięciu profesorów: Robert J. Howlett z Brighton Univeristy w Wielkiej Brytanii, Tzung-Pei Hong z National University of Kaohsiung na Tajwanie, Kazumi Nakamatsu z Uniwersytetu Hyogo w Japonii a także Adam Grzech oraz Adam Janiak z Politechniki Wrocławskiej.Wykłady profesora Oscara Cordóna

Data: 2009-03-09 – 2009-03-10

Profesor Oscar Cordón z European Centre for Soft Computing z Hiszpanii wygłosił serię wykładów na temat genetycznych systemów rozmytych oraz ekstrakcji rozmytej wiedzy za pomocą algorytmów ewolucyjnych. Wykłady odbyły się w ramach programu Wrocław Information Technology Initiative (WITI) sponsorowanego przez Urząd Miejski Wrocławia i Politechnikę Wrocławską. Celem programu jest promocja nowoczesnych technologii informatycznych we Wrocławiu. Inicjatorem wizyty był doktor Bogdan Trawiński.


Senior Member of IEEE dla prof. Nguyena

Data: 2009-01-04

Profesor Ngoc Thanh Nguyen uzyskał najwyższy rodzaj członkostwa IEEE: "Senior Member of IEEE" Senior Member to najwyższy rodzaj członkostwa, o który mogą się ubiegać inżynierowie, naukowcy, nauczyciele, wynalazcy lub pracownicy techniczni, pracujący w dziedzinach nauki, leżących w polu zainteresowań IEEE. Członkowie muszą wykazywać się co najmniej dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym i profesjonalizmem w swoich działaniach. Tylko 8,1% z 376 tys. członków IEEE posiada ten rodzaj członkostwa.


2008


Powstał Zakład Systemów Zarządzania Wiedzą

Data: 2008-12-03

Zakład Systemów Zarządzania Wiedzą został powołany do życia w dniu 3 grudnia 2008 roku przez Dziekana Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Kierownikiem Zakładu został profesor Ngoc Thanh Nguyen. Ponadto w skład Zakładu weszli doktorzy Radosław Katarzyniak, Maciej Kiewra, Dariusz Król, Janusz Sobecki i Bogdan Trawiński.