Seminarium Katedry Systemów Informatycznych

Sala 118 C-3, środy, godz. 15.15 - 17.00

Seminaria w roku akademickim 2014/2015

04.02.2015
1. Methods for Evaluating the Quality of Collective Knowledge
Prelegent: Mgr inż. Van Du Nguyen

10.12.2014
1. Methods for Class Association Rule Generation Using Pruning Rules Mechanism During The Mining Process
Prelegent: Mgr inż. Loan T.T. Nguyen

Poprzednie seminaria

14.05.2013
1. Metody budowy profilu użytkownika z wykorzystaniem wiedzy kolektywnej
Prelegent: Mgr inż. Bernadetta Mianowska

23.04.2013
1. Metody integracji wiedzy w strukturze hierarchicznej
Prelegent: Mgr inż. Marcin Maleszka

16.01.2013
1. Analiza użyteczności naturalnych interfejsów użytkownika z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji
Prelegent: Mgr inż. Jerzy Szymański
2. Model współpracy heterogenicznych hurtowni danych w strukturze federacyjnej.
Prelegent: Mgr inż. Rafał Kern

23.05.2012
1. Metody rekomendacji z wykorzystaniem wielowartościowej, złożonej struktury grafowej.
Prelegent: Mgr inż. Michał Malski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie)
2. Podejście hybrydowe w badaniach użyteczności interfejsów webowych.
Prelegent: Mgr inż. Piotr Chynał (Politechnika Wrocławska)

16.05.2012
Algorytm wyszukiwania najdłuższych wspólnych quasi-sekwencji w dokumentach tekstowych przy pomocy haszowania sentencji.
Prelegent: Dr Dariusz Ceglarek (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)

25.04.2012
Analiza i modelowanie konceptualne w inżynierii systemów oprogramowania - ujęcie humanistyczne.
Prelegent: Dr inż. Walery Susłow (Politechnika Koszalińska).