Konferencje

Przedstawiciele Katedry Systemów Informatycznych stale przewodniczą i współorganizują trzy międzynarodowe konferencje naukowe ACIIDS, ICCCI oraz MISSI, których materiały są wydawane w ramach springerowskiej serii LNCS/LNAI.


ICCCI: International Conference on Computational Collective Intelligence

ICCCI jest międzynarodowym forum na temat kolektywnej inteligencji obliczeniowej Pomysłodawcą i współprzewodniczącym konferencji jest profesor Ngoc Thanh Nguyen.

Kolejne edycje odbyły się lub odbywają się w:


ACIIDS: Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems

ACIIDS jest międzynarodową konferencją naukową w dziedzinie inteligentnej informacji i systemów bazodanowych. Pomysłodawcą i współprzewodniczącym konferencji jest profesor Ngoc Thanh Nguyen.

Kolejne konferencje odbyły się lub odbywają się w:


MISSI: International Conference on Multimedia&Network Information Systems

MISSI jest organizowanym co 2 lata międzynarodowym forum na temat multimedialnych i internetowych systemów informacyjnych. Pomysłodawcą i wieloletnim przewodniczącym konferencji był profesor Czesław Daniłowicz, a jego kontynuatorem jest profesor Aleksander Zgrzywa.

Kolejne edycje odbyły się lub odbywają się w: